Bouwvoortgang december 2016

Door Fred Boer

Ligusterhaag
Na een aantal maanden is de met veel inspanningen door eigenaren geplaatste ligusterhaag rond het zwembad behoorlijk aangeslagen en gegroeid. Voor Jan van Sluis en Fred Boer de hoogste tijd om de haag te gaan snoeien en de beide soorten te stekken. Een deel van de stekjes werd direct geplant bij de bestaande haag; een groot aantal andere stekjes kreeg een plaats in de tuin bij de huismeester. Hiertoe groeven Jan en Fred een grote kuil in de keiharde grond, die vervolgens weer met goede grond werd gevuld. Als het goed is, dan kunnen de Ligusterplantjes volgend jaar weer gratis voor niets elders op het park worden aangewend.

Opschonen toegangsweg
De enkele maanden geleden van een welkome grindlaag voorziene toegangsweg naar het hek bij de huismeester loopt nog een stukje door, maar het was er een grote janboel. Al eerder werd het ontsierende en hoger gelegen hondenhokbouwval geruimd, maar de weg zelf heeft inmiddels ook een opknapbeurt gehad. Een team bestaande uit Pim, Louis van der Horst, Fred Boer en huismeester Ahmet hebben zich een ochtendje boos gemaakt met als resultaat een aanmerkelijk fraaiere aanblik. Het wachten is alleen nog op budget voor een shovel die aan het eind van de muur een paar kuub grond verwijdert zodat toegang tot het park via deze route ook verleden tijd zal zijn.

Oleanders en bananen
Tijdens zijn talloze autotochten door de bergen wist Jan van Sluis aardig wat bananenboom- en Oleanderstekjes te verschalken. Na te zijn gedrenkt in een magisch, groeibevorderend, elixer heeft Jan dit groen her en der op het park geplant en wel meteen op de juiste hoogte. Dit laatste is nodig i.v.m. de nog op te hogen grond. Helaas zijn inmiddels twee bananenstekken door de harde wind geknakt, maar volgens Jan komt dit vast en zeker weer goed.

Parkeerplaats
In oktober kwam de parkeerplaats gereed. Na het slim afbakenen van de ruimte nabij het toegangshek kunnen auto’s niet anders dan gebruikmaken van het hiertoe bestemde terrein. Om het terrein nog wat aantrekkelijker te maken hebben Jan en Fred de randen afgebakend met rond het park gevonden natuurstenen. Zo zijn we weer een stapje verder. Alleen is het wachten nog op Akdeniz die de defecte natriumlamp moet vervangen…

Sceptictank
De betonnen kolos ten noorden van gebouw B was oorspronkelijk bedoeld als ‘gierput’ en diende gedurende lange tijd als opslagplaats en douche/toiletgelegenheid voor bouwvakkers. Maar dit bouwwerk verdient helaas niet bepaald de schoonheidsprijs, zeker van bovenaf. Voor Fred Boer aanleiding om samen met Louis van der Horst het slordig gebitumineerde dak af te bakenen met restant tegels, waarna de heren kruiwagens vol grind hebben aangesleept en vervolgens vanaf het parkeerterrein naar boven hebben getakeld. Aan ‘gebouwzijde’ is natuursteen gebruikt om de boel op te sluiten. Vanaf de balkons ziet het er nu een stuk beter uit. Bijkomend voordeel is de mindere invloed van de zon, die ervoor zorgt dak het dak op warme dagen minder zonnestralen absorbeert en weer afgeeft.

Intercominstallaties
Het is een bekend gegeven dat alle gebouwen zijn voorzien van een intercominstallatie, maar die helaas nog niet is aangesloten. ’s Zomers is dit nog niet zo’n ramp: als iedereen op het balkon zit en ramen en deuren zijn geopend, dan kan een eventuele bezoeker zijn of haar komst gemakkelijk kenbaar maken. Maar ’s winters is het een ander verhaal; bij een gesloten voordeur heb je als bezoeker geen kans om in contact te komen met een bewoner, anders dan eventueel de GSM te gebruiken.

We weten en begrijpen ook allemaal dat het bestuur keuzes moet maken ten aanzien van het doen van investeringen, zeker als het geen directe prioriteit geniet. Echter, de situatie was een doorn in het oog van Jan van Sluis en Fred Boer, om nog maar te zwijgen over de permanent op het park wonende Fons en Ineke Doomen. Reden voor Jan en Fred om samen grondig te onderzoeken of de installaties zonder al te veel moeite operationeel zouden kunnen worden gemaakt. Naar hun stellige overtuiging bleek dit het geval en na overleg met het VVE bestuur werd besloten om als proef gebouw B door de elektricien onder handen te laten nemen. Aldus geschiedde en om het systeem te laten doen waarvoor het bedoeld is werd eveneens een dranger op de voordeur aangebracht. Dankzij deze installatie kan na aanmelding via het bellentableau en na eventuele conversatie via de intercom de voordeur probleemloos vanuit ieder appartement worden geopend, waarna de dranger deze weer sluit. Vanwege de relatief geringe kosten zullen de overige gebouwen ook van een werkende intercominstallatie worden voorzien.

Poorten toegankelijk met badge
Zowel de poort bij de oorspronkelijke ingang als die ter hoogte van de woning van de huismeester is onlangs voorzien van een elektronisch slot. ’s Avonds zijn de toegangshekken verlicht zodat ook in het donker het kastje kan worden gevonden waarlangs de badge moet worden gehaald om de poort te kunnen ontgrendelen. Belangrijk: hoewel het park momenteel zeer dun bevolkt is, komt het toch herhaaldelijk voor dat men het hek open laat staan. Helaas is ook al gebleken dat pogingen worden gedaan om met name de poorten tussen A en B met geweld te openen. Dit is uiteraard niet de bedoeling en wij rekenen dan ook op eenieders medewerking om zorgvuldig met deze kostbare zaken om te gaan.