Bouwvoortgang november 2016

November 2016

Aan de hand van de laatste nieuwsbrief van 1 oktober jongstleden heeft u kunnen lezen dat er de weken daaraan voorafgaande veel vooruitgang is geboekt op het park. Maar sindsdien zijn de heren van Renotec voortvarend doorgegaan met de werkzaamheden binnen het nog resterende budget. Een korte opsomming:

Afronding looppadenplan
Inmiddels is het looppadenplan voltooid, inclusief het her en der afwerken van randen, aansluitingen en niet te vergeten: de aanleg van de BBQ-plaats in de taartpunt van gebouw A. Na gereedkomen hiervan is ter afscheiding van dit fraaie uitzichtpunt een ongeveer 50 cm hoog muurtje muurtje van natuursteen opgericht. Hiermee is ook de grote ontsierende stapel stenen bij gebouw verdwenen.

Ophoging afwateringsputten bij gebouw A
Onlangs werd Residence Portakal getrakteerd op een forse regenbui waarbij in korte tijd extreem veel water naar beneden kwam. Een mooie testcase om te kunnen beoordelen of de het eerder aangebrachte drainagesysteem naar behoren werkt en dit bleek ook het geval. Alleen liep een tweetal lager gelegen rioolputten vol met modder met alle vervelende gevolgen van dien. Inmiddels zijn beide putten opgemetseld en naar verwachting zal hevige regenval geen problemen meer kunnen veroorzaken.

Marmeren drempels
Tot voor kort ontbraken de drempels bij de toegangsdeuren en in een enkel geval was zelfs nog het oude ijzeren stelkozijn aanwezig. Daar kon nog wel mee worden geleefd, ware het niet dat de eerder genoemde stortbui wateroverlast bleek te hebben veroorzaakt bij zowel de hoofdingang als de nooduitgang van gebouw C. Het hemelwater vond zijn weg probleemloos naar de kelders, maar ook dit probleem is inmiddels uit de wereld na het aanbrengen van marmeren drempels. Bovendien is Renotec nog druk doende met het aanbrengen van een afvoerputje ter hoogte van de nooduitgang.

Scooter- en fietsenstalling
Inmiddels is de ruimte onder gebouw D nagenoeg gereed als stalling voor zowel scooters als fietsen. Er is zelfs gedacht aan een tweetal wandcontactdozen t.b.v. het opladen van elektrische fietsen een dito scooters. Uiteraard is het wel van belang dat de nieuwe stalen toegangsdeur ter voorkoming van diefstal van onze kostbare bezittingen consequent gesloten blijft. Het VVE bestuur beraadt zich nog over een sluitende distributie van de sleutel.

Toegangshek tussen gebouw A & B en bij beheerderswoning
Het toegangshek ter hoogte van de beheerderswoning is matzwart gelakt, de muur is afgewerkt en het geheel is zelfs al voorzien van verlichting die bij invallende duisternis automatisch inschakelt. Dezer dagen zal ook een toegangscontrolesysteem met pincode in gebruik kunnen worden genomen zodat het ongenode bezoekers moeilijk wordt gemaakt om het park te betreden. Het toegangshek tussen gebouw A en B zal ook van een dergelijk toegangssysteem worden voorzien.

Ophoging tussen terrassen gebouw B
Nadat voltooiing van de natuurstenen muur bij gebouw B kon met talloze kubieke meters extra aangevoerde grond de ruimte tussen de terrassen en de muur worden opgevuld. Hiermee is een einde gekomen aan de trieste aanblik van een kale betonnen fundering.

Sierkruiken langs de muur
Al eerder werd het park dankzij de inspanningen van Pim van de Wege op diverse plaatsen verrijkt met fraaie kruiken. Onlangs werd ook een vijftal kruiken geplaatst langs de natuurstenen muur ter hoogte van gebouw B. Zolangzamerhand wordt het park steeds fraaier!

Koelkast voor de poolbar
Onlangs werd een niet onbelangrijke belofte gestand gedaan: eigenaar Paul van Efferen had namelijk beloofd een koelkast voor de poolbar te zullen doneren als het zwembad gebruiksklaar zou zijn. Beloofd is beloofd, dus werd al snel na diens aankomst voor een korte vakantie een mooie tafelmodel koelkast geregeld en ingewijd tijdens een informele poolparty.

Huisregels
Nu steeds meer eigenaren al dan niet tijdelijk op het park verblijven wordt het naleven van de huisregels steeds belangrijker. Maar ook het gebruik van gezond verstand. Zo werd het rijden met scooters op het park tot dusver oogluikend toegestaan, maar nu er een schitterende ruimte is gerealiseerd in gebouw D is dit helemaal niet meer nodig en is het stallen van een scooter voor of naast een gebouw helemaal uit den boze. Onlangs viel er onder invloed van de harde wind nog een scooter om voor gebouw E met als gevolg lelijke olievlekken op de stenen.