Park actueel 22 maart 2017

Intercomperikelen

Nu de eerste eigenaren weer voor een vakantie op het park verschijnen dringt de volgende vraag op: Hoe werkt dat ding?
Het antwoord is simpel. Als een bezoeker zich meldt bij het bellentableau en op de door hem of haar gewenst bel drukt, dan klinkt in het betreffende appartement een melodie. Als de eigenaar vervolgens op de bovenste (witte) knop drukt, dan kan hij zich melden en de vraag stellen wie er aan de deur staat.
Belangrijk: het betreft hier zogenaamde PTT (Push To Talk) communicatie. Dat wil zeggen dat de eigenaar de witte knop ingedrukt dient te houden zolang hij spreekt. Zodra de eigenaar deze knop loslaat kan de aanbeller zijn verhaal doen. Wil je als eigenaar nog even terug spreken, dan dien je wederom de witte knop ingedrukt te houden en vervolgens weer los te laten als een antwoord wordt verwacht.
De rode knop ontgrendelt de voordeur op dezelfde manier zoals je dit doet als je naar buiten wenst te gaan. Het is een kwestie van de rode knop een of twee seconden ingedrukt te houden, want niet iedere bezoeker reageert even snel op het ontgrendelen van de voordeur.
Belangrijk: het is onverstandig om de rode knop meermaals achtereen in te drukken; de kans is namelijk groot dat de bezoeker zich inmiddels in de hal bevindt en de deur reeds achter hem of haar is gesloten. Als de deur op dat moment nogmaals wordt ontgrendeld, dan blijft deze ontgrendeld.
Goed om te weten: er is onderscheid qua melodie of er bij de centrale deur of bij de eigen toegangsdeur wordt aangebeld. In het laatste geval klinkt Beethoven’s evergreen ‘Für Elise’.
Ten slotte:
1. De dranger is afgesteld om de deur in alle redelijkheid -dus zonder te harde klap- in het slot te laten vallen. Mocht de deur echter toch te hard met veel kabaal in het slot vallen, dan dient deze met behulp van een speciale sleutel afgesteld te worden. Dit geldt ook als de dranger te weinig kracht mocht ontwikkelen. Doe in dat geval niet zelf een poging om de dranger af te stellen maar meld dit bij de huismeester; hij zal ervoor zorgen dat e.e.a. wordt verholpen.
2. De intercomsystemen zijn waar mogelijk getest op juiste werking. De kans bestaat evenwel dat de bedrading is verwisseld. Test u daarom uw intercom en meldt eventuele storingen aan de huismeester.
3. Appartementen die niet door SAK zijn afgebouwd beschikken niet over een intercominstallatie. Bezoekers aan dergelijke appartementen kunnen zich derhalve niet kenbaar maken en eigenaren kunnen de deur uiteraard niet ontgrendelen, laat staan dat communicatie mogelijk is. De kans bestaat dat deze eigenaren voorkomen dat de centrale toegangsdeur in het slot valt m.b.v. een steen of iets anders. Wees hier alert op en meldt e.e.a. aan de huismeester.